Heavenly Spa Wrap
Heavenly Spa Wrap
Heavenly Spa Wrap

Heavenly Spa Wrap

Blue Pacific Fashion

Regular price $70.00 $35.00 Sale

Details

  • Wraps
  • Lush Blanket Feel
  • 72" x 30"
  • Non-cashmere nylon/acrylic